Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda basit ve eğlenceli bir sonar projesi yapıyoruz. Umarım hoşunuza giden bir video olur. İyi seyirler, iyi çalışmalar 🙂

DEVRE ŞEMASI

ARDUINO KODU

#include<Servo.h>
Servo sg90;
const byte buton = 4;
const byte buzzer = 7;
const byte echo = 2;
const byte trig = 3;
const byte led1 = 8;
const byte led2 = 9;
const byte led3 = 10;
const byte led4 = 11;
const byte led5 = 12;
const byte pot_pini = A0;
int pot_deger = 0;
int pot_deger_ilk = 0;
int sure = 0;
int mesafe = 0;
int alarm_mesafesi = 0;
int pos = 0;
void setup()
{
sg90.attach(5);
sg90.write(90);
pinMode(buton , INPUT);
pinMode(buzzer , OUTPUT);
pinMode(led1 , OUTPUT);
pinMode(led2 , OUTPUT);
pinMode(led3 , OUTPUT);
pinMode(led4 , OUTPUT);
pinMode(led5 , OUTPUT);
pinMode(echo , INPUT);
pinMode(trig , OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pot_deger_ilk = analogRead(pot_pini);
while (1)
{
for (int i = 8; i < 13; i++)
{
digitalWrite(i, 1);
delay(50);
digitalWrite(i, 0);
}
pot_deger = analogRead(pot_pini);
if (pot_deger_ilk > pot_deger + 10 || pot_deger_ilk < pot_deger - 10)
break;
}
while (1)
{
pot_deger = analogRead(pot_pini);
pot_deger = map(pot_deger , 100 , 900, 1, 5);
if (pot_deger == 1)
{
alarm_mesafesi = 10;
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 0);
digitalWrite(led3 , 0);
digitalWrite(led4 , 0);
digitalWrite(led5 , 0);
}
else if (pot_deger == 2)
{
alarm_mesafesi = 20;
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 0);
digitalWrite(led4 , 0);
digitalWrite(led5 , 0);
}
else if (pot_deger == 3)
{
alarm_mesafesi = 30;
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 1);
digitalWrite(led4 , 0);
digitalWrite(led5 , 0);
}
else if (pot_deger == 4)
{
alarm_mesafesi = 40;
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 1);
digitalWrite(led4 , 1);
digitalWrite(led5 , 0);
}
else if (pot_deger == 5)
{
alarm_mesafesi = 50;
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 1);
digitalWrite(led4 , 1);
digitalWrite(led5 , 1);
}
if (digitalRead(buton) == 1)
break;
}
}
void loop()
{
for (pos = 0; pos <= 180; pos++)
{
sg90.write(pos);
delay(15);
mesafe = mesafe_olc();
if (mesafe <= alarm_mesafesi)
{
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 1);
digitalWrite(led4 , 1);
digitalWrite(led5 , 1);
digitalWrite(buzzer , 1);
}
if(digitalRead(buton)==1)
{
digitalWrite(led1 , 0);
digitalWrite(led2 , 0);
digitalWrite(led3 , 0);
digitalWrite(led4 , 0);
digitalWrite(led5 , 0);
digitalWrite(buzzer , 0);
}
}
for (pos = 180; pos >= 0; pos--)
{
sg90.write(pos);
delay(15);
mesafe = mesafe_olc();
if (mesafe <= alarm_mesafesi)
{
digitalWrite(led1 , 1);
digitalWrite(led2 , 1);
digitalWrite(led3 , 1);
digitalWrite(led4 , 1);
digitalWrite(led5 , 1);
digitalWrite(buzzer , 1);
}
if(digitalRead(buton)==1)
{
digitalWrite(led1 , 0);
digitalWrite(led2 , 0);
digitalWrite(led3 , 0);
digitalWrite(led4 , 0);
digitalWrite(led5 , 0);
digitalWrite(buzzer , 0);
}
}
}
int mesafe_olc()
{
digitalWrite(trig , HIGH);
delay(1);
digitalWrite(trig , LOW);
sure = pulseIn(echo , HIGH);
mesafe = (sure / 2) / 28.5;
return mesafe;
}