Arkadaşlar merhaba bu videoda arduino ile keypad kullanmayı öğreniyoruz. Video sadece 4×4 değil tüm keypad modelleri için geçerlidir. İyi seyirler 🙂

DEVRE ŞEMASI

ARDUINO KODU

#include <Keypad.h>

const byte satir = 4;
const byte sutun = 4;

char tus;
char tus_takimi[satir][sutun] = {
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte satir_pinleri[satir] = {13, 12, 11, 10};
byte sutun_pinleri[satir] = {9, 8, 7, 6};

Keypad mahmut = Keypad(makeKeymap(tus_takimi) , satir_pinleri , sutun_pinleri , satir , sutun);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 tus = mahmut.getKey();
 if (tus)
 {
  Serial.println(tus);
 }

}

Kütüphane ve kod: https://goo.gl/rG53Y8

Kütüphane Nasıl Kurulur? – https://youtu.be/6_Rtxce9HeA